ISO 9001:2008

SPARTA Sp. z o. o. w trosce o zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci, oraz o wizerunek wiarygodnego partnera stawia sobie następujące cele strategiczne:

  • osiągnięcie pełnego zadowolenia Klientów z jakości naszych usług, a w konsekwencji osiągnięcie trwałego powodzenia naszej Firmy przez umocnienie jej uznanej pozycji rynkowej w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego okuciami budowlanymi i narzędziami i towarami pochodnymi oraz produkcji stolarki budowlanej;
  • badanie i reagowanie na zmieniające się potrzeby i rosnące wymagania naszych Klientów, poprzez rozwój oraz ciągłe doskonalenie kompetencji i organizacji pracy;
  • stałe spełnianie wymagań normy EN ISO 9001:2000 i obowiązujących przepisów.

Wychodząc z założenia, że stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz od jakości oferowanych przez nas wyrobów, SPARTA Sp. z o. o. będzie realizowała powyższe cele strategiczne poprzez:

  • stosowanie jednolitego systemu pozyskiwania, monitorowania i oceny Dostawców;
  • monitorowanie procesów ukierunkowane na zapobieganie i ciągłe doskonalenie;
  • stosowanie jednolitego systemu pozyskiwania, szkolenia, monitorowania i oceny pracowników;
  • zapewnienie satysfakcji pracowników SPARTA Sp. z o. o. z uwzględnieniem stałego podnoszenia ich kwalifikacji i rozwoju zawodowego;